Fundacja ANWIL dla Włocławka

Logo__FAdW_RGB2

Fundacja ANWIL to jedna z największych organizacji, której misją jest wspieranie lokalnych inicjatyw oraz tworzenie przyszłości Włocławka. Stawia sobie ona bardzo odważny cel jakim jest wspieranie naszego miasta i sprawienie, aby było to miejsce pełne bezpieczeństwa oraz lepszego i ciekawszego życia. Fundacja organizuje konkursy grantowe, w których mogą brać udział wszystkie organizacje posiadające osobowość prawną oraz mającą swoją siedzibę lub przedstawicielstwo we Włocławku. Finansuje ona lokalne projekty związane m.in. z edukacją, sportem, ochroną środowiska, rozwojem kultury i sztuki, wspiera również środowisko gospodarcze. Ilość projektów, która mogą złożyć organizacje jest nieograniczona, jednakże dofinansowanie przyznawane jest tylko dla jednego projektu indywidualnego i jednego partnerskiego. Wnioski oceniane są przez Zarząd Fundacji, następnie opiniuje je Rada Programowa po niej Rada Fundacji. Ostateczna decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, który uwzględnia opinie.